โครงการอาคารวิชาการและปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบบสถาปัตยกรรม

Dublin Core

Title

โครงการอาคารวิชาการและปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบบสถาปัตยกรรม

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคารวิชาการและปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ --แบบแปลน

Description

( แบบแก้ไขและเพิ่มเติม )
จัดทำโดยบริษัทสถาปนิก 110 จำกัดและคณะ

Date

2553

Type

Image/blueprint

Format

1 เล่ม

Call Number

ผ มฟล.1/8

Location

แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตู้แผนที่ชั้น 2

Rights

Mae Fah Luang University