สำหรับงานศูนย์, งานขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ,
สำนักงานกรมชลประทานที่ 2

Dublin Core

Title

สำหรับงานศูนย์, งานขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ,
สำนักงานกรมชลประทานที่ 2

Creator

สำนักงานปลัด ทบวงมหาวิทยาลัย

Subject

แผนที่ -- แผนผัง

Description

งานขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ บริเวณดอยแง่ม จัดทำโดย สำนักชลประทานที่ 2 จ.ลำปาง กรมชลประทาน

Date

2533

Type

Image/map

Format

5 แผ่น

Call Number

ผ มฟล.1/3

Location

แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตู้แผนที่ชั้น 2

Rights

Mae Fah Luang University