โครงการชลประทานขนาดเล็ก เร่งด่วน กรมชลประทาน ในเขต สชป.2

Dublin Core

Title

โครงการชลประทานขนาดเล็ก เร่งด่วน กรมชลประทาน ในเขต สชป.2

Creator

สำนักงานปลัด ทบวงมหาวิทยาลัย

Subject

แผนที่ -- แผนผัง

Description

จัดทำโดย สำนักชลประทานที่ 2 จ.ลำปาง
กรมชลประทาน

Date

2533 - 2534

Type

Image/map

Format

5 แผ่น

Call Number

ผ มฟล. 1/2

Location

แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตู้แผนที่ชั้น 2

Rights

Mae Fah Luang University