โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าหลวง แห่งที่ 1,2,3

Dublin Core

Title

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าหลวง แห่งที่ 1,2,3

Creator

สำนักงานปลัด ทบวงมหาวิทยาลัย

Subject

อ่างเก็บน้ำ -- แผนที่
อ่างเก็บน้ำ -- แผนผัง

Description

จัดทำโดย สำนักชลประทานที่ 2 จ.ลำปาง กรมชลประทาน

Date

2533 -2537 และ 2541

Type

Image/map

Format

6 แผ่น

Call Number

ผ. มฟล. 1/1

Location

แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตู้แผนที่ชั้น 2

Rights

Mae Fah Luang University