พิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

พิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชานุสาวรีย์ -- พระรูป

Description

คำนำ -- คำกราบทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย -- คำกราบทูลถวายรายงานการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ของอธิการบดี -- กำหนดการพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- พระราชประวัติ -- โครงการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ -- ประวัติและผลงานศิลปินประติมากร -- ประมวลภาพการปั้นพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Date

2547-12-15

Type

Text

Format

Application/pdf.
24 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.1.1/4

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2547

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University