พิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

พิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันพุธที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

พิธี -- พระราชานุสาวรีย์ -- พระรูป

Description

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอเชิญเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2547 ณ บริเวณมณฑลพิธีลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
กำหนดการเสด็จ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Date

2547-12-15

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.1.1/3

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2547

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University