แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 3
(พ.ศ.2555 -2559) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 3
(พ.ศ.2555 -2559) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การบริหาร -- แผนงาน -- ยุทธศาสตร์

Description

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจ -- ภาคผนวก

Type

Text

Format

Application/pdf.
54 หน้า: ตาราง,แผนภูมิ

Call Number

อ มฟล.4.1/8

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 4 แผนปฎิบัติการ แผนพัฒนา

Language

tha

Coverage

2555 - 2559

Rights

Mae Fah Luang University