- นายเส้า ฉีเหว่ย
- นายจาง กั๋วชิ่ง

Dublin Core

Title

- นายเส้า ฉีเหว่ย
- นายจาง กั๋วชิ่ง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อาคันตุกะ

Description

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุกิจจา กรุณานนท์ พร้อมรศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการมณฑลยูนนาน นายเส้า ฉีเหว่ย และท่านกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายจาง กั๋วชิ่ง พร้อมคณะจำนวน 16 คน เข้ายี่ยมขมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2546-03-12

Rights

Mae Fah Luang University