เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

Dublin Core

Title

เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การเงิน -- งบประมาณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เอกสารงบประมาณ

Description

นโยบาย -- ประมาณการรายรับ -- สรุปการจัดสรรงบประมาณ -- รายละเอียดงบประมาณ

Date

2549

Type

Text

Format

152 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.1.1/4

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 1 การเงิน งบประมาณ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University