เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ฉบับปรับปรุง

Dublin Core

Title

เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ฉบับปรับปรุง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การเงิน -- งบประมาณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เอกสารงบประมาณ

Description

สรุปทบทวนงบประมาณรายจ่าย -- รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

Date

2549

Type

Text

Format

23 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.1.1/3

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 1 การเงิน งบประมาณ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University