มาดามหวัง ลู่ เจียง

Dublin Core

Title

มาดามหวัง ลู่ เจียง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อาคันตุกะ

Description

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง มาดามหวัง ลู่ เจียง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2546-07-31

Rights

Mae Fah Luang University