สุรพงษ์ ชัยนาม

Dublin Core

Title

สุรพงษ์ ชัยนาม

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อาคันตุกะ

Description

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 สุรพงษ์ ชัยนาม เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้แทนสถาบันการศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2545-09-26

Rights

Mae Fah Luang University