ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกฎาพิเศษ ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ว่าด้วยนโยบาย กฎหมายและการพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดน เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์

Dublin Core

Title

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกฎาพิเศษ ในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ว่าด้วยนโยบาย กฎหมายและการพัฒนาเขตพื้นที่ชายแดน เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์
26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M- Square

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์

Subject

การบริการวิชาการ -- การปาฐกถา -- การสัมมนา

Date

2560-09-26

Type

Text

Format

ขนาด 29.8X42 ซม.

Call Number

ป มฟล.60/001

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Lung University