ขอเชิญร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์จีนนิกาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ

Dublin Core

Title

ขอเชิญร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์จีนนิกาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม

Date

2558-04-02

Type

Text

Format

ขนาด 29.8X42 ซม.

Call Number

ป มฟล.58/003

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University