รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (รอบสอง) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (รอบสอง) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

Subject

รายงาน -- การประกันคุณภาพการศึกษา

Description

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก -- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก -- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก -- ภาคผนวก

Contributor

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Date

2549

Type

Text

Format

80 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.14.1/16

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University