สายใย แดง - ทอง ฉบับปฐมฤกษ์ Mae Fah Luang University Co-Alumni

Dublin Core

Title

สายใย แดง - ทอง ฉบับปฐมฤกษ์ Mae Fah Luang University Co-Alumni
ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2551

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- นักศึกษา -- ศิษย์เก่า

Description

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชัน" 8-10 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- หลักการและเหตุผล -- วัตถุประสงค์ -- บทบรรณาธิการ -- ก้าวสู่ 1 ทศวรรษแห่งการพัฒนา -- ข่าวประชาสัมพันธ์การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2549

Date

2551

Type

Text

Format

Application/pdf. (4 หน้า)

Source


Call Number

สพ มฟล.3.2.8/1

Location

วารสาร สายใย แดง - ทอง พ.ศ. 2551 - 2558 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University