รายงานผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2547

Dublin Core

Title

รายงานผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประกันคุณภาพการศึกษา

Description

ส่วนที่ 1 บทนำ -- ส่วนที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพ -- ส่วนที่ 3 การดำเนินงานประกันคุณภาพ ปี 2547 -- ภาคผนวก

Date

2547

Type

Text

Format

55 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/3

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University