รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดำเนินการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน วันที่ 30-31 กรกฎาคม, 1 สิงหาคม 2546

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประกันคุณภาพการศึกษา

Description

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ -- ส่วนที่ 2 การตรวจคุณภาพการสึกษา -- ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา -- ภาคผนวก

Date

2546

Type

Text

Format

45 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/2

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University