รายงานผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2546

Dublin Core

Title

รายงานผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2546

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประกันคุณภาพการศึกษา

Description

บทที่ 1 ประวัติมหาวิทยาลัย -- บทที่ 2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา -- บทที่ 3 กิจกรรมและประมวลภาพการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

Date

2546

Type

Text

Format

62 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/1

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University