วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 6 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2547

Date

2547-09-25

Type

Moving Image

Format

video/mpg (ความยาว 00:11:36 นาที)

Call Number

D 0002

Location

สื่อโสตทัศวัสดุ

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University