รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พรรณไม้บนดอยแง่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พรรณไม้บนดอยแง่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Plant Survey on Doi Ngaem, Mae Fah Luang University

Creator

มัชฌิมา นราดิศร

Subject

พืช -- บัญชีรายชื่อ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน -- ไทย -- วิจัย
พืชพันธุ์พื้นเมือง -- ไทย -- การสำรวจ

Contributor

จันทรารักษ์ โตวรานนท์
ประทีป ต่ายใหญ๋เที่ยง
ธัญพร ธนะแพทย์
พยอม วรรณชัย

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf
95 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University