เล่าเรื่องมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

เล่าเรื่องมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

ผู้บริหาร -- อธิการบดี -- ประวัติมหาวิทยาลัย

Description

โดยรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2552

Format

MPG: ( ความยาว 01:46:16 นาที )

Call Number

D 0093

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University