มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันแบดมินตันเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันแบดมินตันเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จหม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรี มหิดล ในพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 24 พฤษภาคม 2548 เวลา 14.30 น.

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

การแข่งขันกีฬา -- แบดมินตัน

Date

2548-05-24

Type

Text

Format

ขนาด 37.5X53.6 ซม.

Call Number

ป มฟล. 48/013

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University