พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2559

Dublin Core

Title

พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- ผู้บริหาร -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย -- ตุงพระราชทาน -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คนดีของสมเด็จย่า -- คุณลักษณะบัณฑิต -- คำกล่าวให้โอวาทของอธิการบดี -- คำไหว้ครู -- นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น -- นักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

Date

2559-09-01

Type

Text

Format

Application/pdf.
13 หน้า

Call Number

สพ มฟล.4.4/50

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2554 - 2559 กล่อง 3

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University