สาธุการอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2558

Dublin Core

Title

สาธุการอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2558
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Subject

พิธีกรรม -- ผู้บริหาร -- นักศึกษา

Description

สาร -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงานของอธิการบดี -- โอวาทของนายกสภามหาวิทยาลัย -- รายนามผู้ได้รับอนุปริญญาบัตร -- คำปฎิญาณของผู้ที่ได้รับอนุปริญญาบัตร -- รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

Date

2559-05-12

Type

Text

Format

Application/pdf.
36 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/49

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2554 - 2559 กล่อง 3

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University