บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 6 กันยายน 2540

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารและลายลักษณ์ จำนวน 13 แผ่น ประกอบด้วยบันทึกข้อความ ขอเชิญประชุม , กำหนดการเดินทาง ไปราชการ ณ จังหวัดเชียงราย , รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

Date

2540-09-06

Call Number

อ ชร.1.3/12

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University