บันทึกข้อความ เรื่องโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค

Dublin Core

Title

บันทึกข้อความ เรื่องโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาค

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

ประวัติ -- ความเป็นมา -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารและสำเนา จำนวน 9 แผ่น ประกอบด้วย สรุปเรื่องโครงการขยายอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 ตุลาคม 2539

Date

2540

Call Number

อ ชร.1.3/11

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University