รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานต่อคุณภาพสับปะรดพันธุ์นางและและภูแล

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานต่อคุณภาพสับปะรดพันธุ์นางและและภูแล
Effect of Chitosan Coating on Quality of Pineapple cv. 'Nang-Lae and Poo-Lae'

Creator

นิรมล สันติภาพวิวัฒนา

Subject

สับปะรด -- การเก็บและรักษา -- วิจัย
สับปะรด -- การเคลือบผิว -- วิจัย
สับปะรด -- สารเคลือบ -- วิจัย
สับปะรด -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว -- วิจัย
ผลไม้ -- การเคลือบผิว -- วิจัย
ฟิล์มบาง -- วิจัย
สารเคลือบบริโภคได้
สับปะรด -- ไทย -- นางแล -- การผลิต
สับปะรด -- ไทย -- ภูแล -- การผลิต

Contributor

เนตรา สมบูรณ์แก้ว

Date

2548

Type

Text

Format

49 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University