รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทัศนคติและภาพสะท้อนตนเองของผู้เรียนรายวิชาการเขียน 2 ผ่านแฟ้มสะสมผลงาน: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม ฮ่องกง และไทย

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทัศนคติและภาพสะท้อนตนเองของผู้เรียนรายวิชาการเขียน 2 ผ่านแฟ้มสะสมผลงาน: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม ฮ่องกง และไทย
Attitudes and self-reflection of learners in studying Writing II through portfolio: A case study of Vietnam, Hong Kong, and Thailand

Creator

ผณินทรา ธีรานนท์

Subject

English language -- Study and teaching -- Vietnam
English language -- Study and teaching -- Foreign speakers
English language -- Study and teaching -- Hong Kong
English language -- Study and teaching -- Thailand

Date

2554

Type

Text

Format

40 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

eng

Relation

Rights

Mae Fah Luang University