รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย
Predictive Factors that Influence Depression amongst Secondary School Students, Regional Education Office, Chiang Rai Province

Creator

ฉันทนา แรงสิงห์

Subject

ความซึมเศร้า -- ในวัยรุ่น

Date

2552

Type

Text

Format

86 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University