รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้เทคนิค polyphasic approach เพื่อปรับปรุงการจัดกลุ่มเชื้อรา สกุล Phyllosticta ซึ่งเป็นเชื้อราก่อโรคที่สำคัญ

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้เทคนิค polyphasic approach เพื่อปรับปรุงการจัดกลุ่มเชื้อรา สกุล Phyllosticta ซึ่งเป็นเชื้อราก่อโรคที่สำคัญ
A polyphasic approach to the revision of the important pathogenic genus Phyllosticta

Creator

Kevin D. Hyde

Subject

เชื้อรา -- วิจัย

Contributor

Ekachai chukeatirote
Itiyakorn Promputtha
Rampai Kodsueb

Date

2554

Type

Text

Format

75 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

eng

Relation

Rights

Mae Fah Luang University