เสวนาทางวิชาการ เรื่องประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการชำระประวัติศาสตร์ไทยและเพื่อนบ้าน

Dublin Core

Title

เสวนาทางวิชาการ เรื่องประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการชำระประวัติศาสตร์ไทยและเพื่อนบ้าน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

Subject

การบริการวิชาการ -- การบรรยาย

Description

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 08.50 - 15.00 น. ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2555-08-21

Type

Text

Format

ขนาด28.9X41.1 ซม.

Call Number

ป มฟล.55/012

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University