ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดอบรมภาษาจีนเชิงปฎิบัติการ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจจีน สู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Dublin Core

Title

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดอบรมภาษาจีนเชิงปฎิบัติการ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจจีน สู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
หลักสูตร ประกาศนียบัตร ระยะสั้น เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2555

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

Subject

การบริการวิชาการ -- การอบรม

Contributor

สถาบันขงจื่อ

Date

2554-12-23

Type

Text

Format

ขนาด 31.7X45.7 ซม.

Call Number

ป มฟล. 54/013

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University