ผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมทบทุนจัดสร้างพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ พระประธานประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ผ้าป่า

Description

รายนามคณะกรรมการ ผ้าป่าสามัคคี -- กำหนดการ -- แบบแสดงความจำนงบริจาค

Date

2550-03-02

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/26

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University