ตัวอย่างการแต่งกายผิดระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ตัวอย่างการแต่งกายผิดระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

การแต่งกาย -- นักศึกษาปริญญาตรี

Description

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา -- ตัวอย่างการแต่งกายถูกระเบียบ

Date

2549

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/25

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University