ขงจื๊อ คือใคร

Dublin Core

Title

ขงจื๊อ คือใคร
การสัมมนาปรัชญาขงจื๊อ เรื่อง มั่นใจ มั่นคง สู่อนาคตด้วยปรัชญาขงจื๊อ เวลา 12.00 - 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การบริการวิชาการ -- การสัมมนา

Description

รู้จักขงจื๊อn -- ขงจื๊อ คือใคร

Date

2549-11-04

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/24

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University