สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเงินและบัญชี

Subject

กิจกรรม -- พนักงาน

Description

สหกรณ์ออมทรัพย์คืออะไร -- วัตถุประสงค์ -- หลักการ -- สิทธิ --หน้าที่

Date

2548

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/19

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University