โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" New Entrepreneurs Creation-NEC

Dublin Core

Title

โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" New Entrepreneurs Creation-NEC
บริหารโครงการโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

Description

หลักการและเหตุผล -- กลุ่มเป้าหมาย -- เงื่อนไขและคุณสมบัติ --กิจกรรม -- เนื้อหาการอบรม -- ระยะเวลาดำเนินการ -- ค่าลงทะเบียน -- เอกสารและหลักฐาน

Date

2548

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/20

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University