กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2548

Dublin Core

Title

กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2548
ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- กิจกรรม -- พนักงาน

Description

วัดพระธาตุจอมกิตติ -- รายนามคณะกรรมการ -- อานิสงส์กฐิน -- กำหนดการทอดกฐิน

Date

2548-10-30

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/18

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 -2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University