รายงานประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย -- การบริหารและทรัพยากรดำเนินการ -- ผลการดำเนินการตามภารกิจ -- กิจกรรมและผลงานดีเด่น --รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร -- รายนามผู้บริจาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -- คณะผู้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2554

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2554

Type

text

Format

128 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Full Text

ISBN: 9789749766644

Call Number

สพ มฟล.1.1/19

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University