แม่ฟ้าหลวงมินิมาราธอน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

Dublin Core

Title

แม่ฟ้าหลวงมินิมาราธอน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2547 เวลา 06.00 - 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- บริการวิชาการ -- นิทรรศการ

Description

หลัการและเหตุผล -- วัตถุประสงค์ -- ค่าสมัคร -- การรับสมัคร --สถานที่ -- กำหนดการ -- การบริการ -- รางวัล -- ใบสมัคร -- แผนที่และเส้นทาง

Date

2547-12-18

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/13

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University