มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญชมนิทรรศการ แม่ฟ้าหลวงนิทรรศ' 47 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญชมนิทรรศการ แม่ฟ้าหลวงนิทรรศ' 47 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
16 - 19 ธันวาคม 2547 ณ อาคาร E2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

การบริการวิชาการ -- กิจกรรม -- นิทรรศการ

Description

งานตลาดนัดวิชาการ -- การแสดงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร -- การแสดงสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน -- การแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -- การแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ -- การแสดงหนังสือสำนักพิมพ์ชั้นนำ

Date

2547-12-16

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/12

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 -2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University