โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานยุคใหม่

Dublin Core

Title

โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานยุคใหม่
ระหว่างวันที่ 5 - 19 พฤษภาคม 2545 โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subject

บริการวิชาการ -- คอมพิวเตอร์

Date

2545-05-05

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/2

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 -2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University