คู่มือฝึกการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คู่มือฝึกการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

คำนำ -- การแต่งกายในวันฝึกซ้อม -- การรายงานตัวเพื่อฝึกซ้อม -- ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร -- คำกราบบังคมทูล -- คำปฎิญาณตนของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร -- ภาคผนวก

Date

2550-02-13

Format

66 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.6/3

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548 และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University