ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

Dublin Core

Title

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง
เพื่อประดิษฐานเป็นพระประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเงินและบัญชี

Subject

พิธี -- พระเจ้าล้านทอง

Description

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระพุทธรูปเจ้าล้านทองและวิหารที่ใช้ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2549

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.5/4

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547 และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University