พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2547

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2547
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2549

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย -- ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ -- ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี -- คำกราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี -- รายนามผู้กราบบังคมทูล -- บัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2547 -- คุณสมบัติบัณฑิตพึงประสงค์ -- สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2546 -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2547

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2549-02-27

Type

Text

Format

Application/pdf.
22 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.5/6

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2547 และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University