สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

Dublin Core

Title

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--รางวัลตุงทองคำ

Description

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
ได้รับรางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”
ประจำปีพุทธศักราช 2551

Date

2553-01-13