นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

Dublin Core

Title

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--รางวัลตุงทองคำ

Description

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
ได้รับรางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”
ประจำปีพุทธศักราช 2550

Date

2551-02-17