บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2557-11-21

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha