พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560

Dublin Core

Title

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

วันครอบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อนักศึกษา ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

Date

2560-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
26 หน้า : ภาพประกอบ ตาราง

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/4

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 19-20 พ.ศ. 2560 – 2561 กล่อง 8

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University